РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Одеського національного університету. Біологія
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науки:
біологічні (07.10.2015) перереєстрація
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (15.10.2019)
101 - Екологія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11455-328 Р від 07.07.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-1746(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3125(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Coverage of experimental and theoretical data on the structural features, the development and operation of plants and animals, flora and fauna of Ukraine, the biochemical basis of the regulation in cells and organs, genetics and biotechnology achievements, problems of ecology and conservation of biodiversity; history of the Faculty of Biology and Odesa National Mechnykov University.

"Вестник ОНУ. Биология" освещает экспериментальные и теоретические данные об особенностях строения, развития и функционирования растительных и животных организмов, микроорганизмов; флору и фауну Украины, биохимические основы регуляции в клетках и органах; достижения генетики и биотехнологии; проблемы экологии и сохранения биоразнообразия; историю биологического факультета и Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0482 68-79-32, 050 907-89-76
FAX:
gerald.biology.onu@gmail.com
м. Одеса, Одеська область, 65058, Шампанський провулок, 2