ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки
останнє оновлення 07-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науки:
геологічні (11.07.2016) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
географічні (11.07.2016) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
106 - Географія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2303-9914(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-315X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите, зовнішнє

Тематика

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії, країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.

The scientific journal "Odessa National University. Geography and Geology" publishes research articles and reviews in all areas of geography and geology, including economic and social geography, demography, physical geography, regional geography, general and marine geology, geochemistry, geophysics, geomorphology, engineering geology, hydrogeology, geoecology etc.

Научный журнал "Вестник Одесского национального университета. Серия: Географические и геологические науки" публикует научные статьи и обзоры по всем направлениям географии и геологии, в том числе экономической и социальной географии, демографии, физической географии, страноведению, почвоведению и географии грунтов, общей и морской геологии, геохимии, геофизики, геоморфологии, инженерной геологии, гидрогеологии, геоэкологии и т.д.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0482) 68-45-10
FAX:
visgeo@onu.edu.ua
м. Одеса, Одеська область, 65058, Шампанський пров., 2