РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Полтавської державної аграрної академії
Bulletin of Poltava State Agrarian Academy
останнє оновлення 06-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Полтавська державна аграрна академія
Науки:
сільськогосподарські (06.11.2014) перереєстрація
ветеринарні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (06.11.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
ветеринарні (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (17.03.2020)
208 - Агроінженерія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17244-6014ПР від 21.10.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3354(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3362(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

066-674-78-09
FAX:
visnyk@pdaa.edu.ua
Полтавська державна аграрна академія вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Полтавська область, Україна, 36003