ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України
Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Науки:
медичні (07.10.2015) перереєстрація
медичні (28.12.2019)
Спеціальності:
229 - Громадське здоров’я (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3741 від 23.03.1999

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-2786(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Питання державної політики охорони здоров’я, концептуальні основи реформування галузі, дослідження та прогнозування здоров'я населення, питання управління, економіки та інформатизації системи охорони здоров'я, проблеми підготовки медичних кадрів, правове та інформаційне забезпечення галузі

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 44 576-41-19,+380 352 524492
FAX: +380 44 576-41-20,+380 352 524183
g.slabkiy@ukr.net,kovbasyuk_i@tdmu.edu.ua
Контактна особа Слабкий Геннадій Олексійович
02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, З; Видавництво ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України», майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001