РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Сумського національного аграрного університету (Агрономія і біологія)
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський національний аграрний університет
Науки:
сільськогосподарські (09.03.2016) перереєстрація
сільськогосподарські (24.09.2020)
біологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (24.09.2020)
101 - Екологія (24.09.2020)
201 - Агрономія (24.09.2020)
202 - Захист і карантин рослин (24.09.2020)
205 - Лісове господарство (24.09.2020)
206 - Садово-паркове господарство (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23688-13528Р від 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-4086(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-4094(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

публікує статті за такими основними напрямками : рослинництво, селекція та насінництво, сільське господарство, ґрунтознавство, агрохімія, захист та карантин рослин, фітопатологія, ентомологія, дослідження трав, біотехнології в сільському господарстві, лісовому господарстві та біологія рослин, населення екологія рослин (в межах лісу, лугу, степу, води та інших природних та антропогенно змінених рослинних груп), екологія біологічних систем, моніторинг навколишнього середовища

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (099) -525-61-82,+38 (066) -267-22-85
FAX:
ekaterinakir2017@gmail.com,kovalenko_977@ukr.net
вул. Х. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна