ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів
останнє оновлення 07-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова"
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Науки:
біологічні (21.12.2015) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія та біохімія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20935-10735ПР від 29.08.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-7834(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3680(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 44 5260798
FAX: +380 44 5260759
kunakh@imbg.org.ua,utgis.site@gmail.com
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Акад. Заболотного, 150, м. Київ, 03680