РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія
The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology
Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия: Биология
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Науки:
біологічні (06.11.2014) перереєстрація
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7977 від 09.10.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1992-4917(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

фізіологія і біохімія рослин, генетика, селекція і біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-572) 99-73-52
FAX:
plant_biology@ukr.net
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, сел. Докучаєвське, корп. 4, кімн. 417, м. Харків, Харківська область, Україна, 62483