РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Математика, прикладна математика і механіка»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
Спеціальності:
111 - Математика (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21568-11468 Р вiд 21.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2221-5646(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4641(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

До Вiснику включено статтi з математичного аналiзу, математичної фізики, диференцiальних рiвнянь, математичної теорії керування та механiки, інших розділів математики, якi мiстять новi теоретичнi результати у зазначених галузях i мають прикладне значення.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Fiz Karlsruhe Zentralblatt MATH (zbMATH)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-51-35,707-52-40
FAX:
vestnik-khnu@ukr.net
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківська обл., 61022, Україна, факультет математики і інформатики к. 7-27