РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Херсонського національного технічного університету
Вестник Херсонского национального технического университета
Visnyk of Kherson National Technical University
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський національний технічний університет
Науки:
економічні (17.03.2020)
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
державне управління (29.06.2021)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
075 - Маркетинг (17.03.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (17.03.2020)
242 - Туризм і рекреація (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
274 - Автомобільний транспорт (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.09.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (24.09.2020)
182 - Технології легкої промисловості (24.09.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17371 - 6141 ПР від 17.12.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-4481(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0552) 32-69-07
FAX:
vestnikkntu@gmail.com
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73008