РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Хмельницький національний університет
Науки:
технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (28.12.2019)
181 - Харчові технології (28.12.2019)
182 - Технології легкої промисловості (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9722 від 29.03.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-5732(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2226-9150(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(0382) 67-51-08,380673817986
FAX:
visnyk.khnu@khmnu.edu.ua
Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Хмельницька обл., Україна, 29016