ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Науки:
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21390-11190Р від 25.06.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-5908(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, всесвітньої історії, історії України та етнології

Topical issues of historiography and the methods of history research, world history, History of Ukraine and Ethnology

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(093) 811-49-24
FAX:
visnukistoria@ukr.net,test@test.test,s-melnik@list.ru
Контактна особа Черевко Олександр Володимирович
18031, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81