ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського"
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського» НАМН України
Науки:
медичні (13.07.2015) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16795-5367 Р від 10.06.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-2727(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9969(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал, у якому висвітлені найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами, розробка та впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб, сприяння співпраці із зарубіжними колегами та медичними організаціями.

Systematic informing by the journal of doctors and research workers about the newest achievements in the field of medical Infectious Diseases, about experience and prospect of fight against infectious diseases; combining effort the Ukrainian scientists and doctors is in development and introduction of new methods of diagnostics, treatment and prevention of infectious diseases.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0352) 52-47-25
FAX:
infecdis@ukr.net
Медуніверситет, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001, Україна