ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Геотехнічна механіка
Геотехническая механика
Geo-Technical Mechanics
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
184 - Гірництво (02.07.2020)
263 - Цивільна безпека (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14983-3955 Р від 27.02.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4-6 на рік (із свідоцтва); 4-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1607-4556(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-6004(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України для публікації теоретичних і прикладних оригінальних наукових праць, пов'язаних з питаннями механіки гірських порід і масивів, механіки руйнування, механіки гірничих машин, фізико-технічними основами гірничого виробництва, фізичними процесами гірничого виробництва та ін.

Тhe Collected of Scientific Papers "Geo-Technical Mechanics" (the Journal) is issued by the M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Sciences of Ukraine. This journal was established to publish theoretical and applied original scientific papers related to the rock and massif mechanics, fracture mechanics, mechanics of mining machines, physical and technical fundamental principals of mining operations; physics of mining operations, etc.

Сборник научных трудов "Геотехническая механика" издается Институтом геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины для публикации теоретических и прикладных оригинальных научных работ, связанных с вопросами механики горных пород и массивов, механики разрушения, механики горных машин, физико-техническими основами горного производства, физическими процессами горного производства и другими.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

8(0562) 46-01-51
FAX: 3(80562) 46-24-26
igtmnanu@yandex.ru,vgshevchenko@ua.fm,gtm.igtm@gmail.com
49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України