ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Гідробіологічний журнал
Гидробиологический журнал
Hydrobiological journal
останнє оновлення 18-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут гідробіології НАН України
Науки:
біологічні (16.05.2016) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13477-2361 ПР від 26.10.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0375-8990(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 0018-8166(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1943-5991(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення актуальних питань теоретичної та прикладної гідробіології; екологічний стан водойм; біотехнологія; аквакультура; фізіологія та біохімія гідробіонтів; водна радіоекологія, токсикологія та гідрохімія; гідрологія; якість води.

Экологическое состояние водоемов. Общая и санитарная гидробиология. Рыбохозяйственная гидробиология и ихтиология. Аквакультура. Экологическая физиология и биохимия гидробионтов. Гидропаразитология. Водная микробиология, радиоэкология, токсикология и гидрохимия. Гидрология. Методы исследований. История гидробиологии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Євтушенко
Микола Юрійович
доктор наук (біологічні), професор, професор кафедри гідробіології та іхтіології Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ

Контактні дані

38 (044) 418-60-04
FAX:
hydrobioljournal@gmail.com
Інститут гідробіології НАН України, просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ-210, 04210, Україна