ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Гірська школа Українських Карпат
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Науки:
педагогічні (25.01.2013) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
012 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
013 - Початкова освіта (17.03.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18263-7063 ПР від 05.09.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1994-4845(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7147(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Наукове фахове видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» містить статті теоретичного та експериментально-прикладного спрямування з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, освітнього менеджменту, технологій організації навчання, виховання і профорієнтації учнів у сільських гірських закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, фахової підготовки та професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, неперервної педагогічної освіти тощо. Велику увагу часопис приділяє проблематиці гірських шкіл

The journal highlights the methodological, theoretical and practical principles of pedagogical science development, current problems of rural schools, including - mountain regions of Ukraine and abroad.Scientific specialized edition of pedagogical sciences is tended for researchers, teachers, doctoral students, graduate students, teaching staff in rural mountain schools in Ukraine and abroad, the parent community, all those interested in the current state of pedagogical teaching development.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 71-56-27
FAX: (03422) 3-15-74
mountainschool@pu.if.ua
Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна 76000