ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Демографія та соціальна економіка
Demography and Social Economy
Демография и социальная экономика
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19037-7827 ПР від 22.06.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2072-9480(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-2351(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Висвітлюються питання: теоретичні проблеми демографії; демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, міграція; соціально-демографічні структури та якість населення; людський розвиток; формування соціального капіталу; рівень та якість життя; бідність і соціальне відтворення; ринок праці; соціально-демографічна політика; соціальний захист населення; гендерні дослідження; розвиток соціальної інфраструктури; соціально-демографічне прогнозування; кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях; інформаційне забезпечення соціально-економічних та демографічних досліджень; регіональні соціально-демографічні дослідження;потенціал соціалізації; соціальна відповідальністьсин.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
IBSS
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
CrossRef
Google Scholar
URAN
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

482-17-45,+38(044) 486 04 97
FAX: +38(044) 486 04 97
dse@idss.org.ua
01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 60