ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Держава і право
State and law
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Науки:
політичні (06.03.2015) перереєстрація
юридичні (06.03.2015) перереєстрація
політичні (17.03.2020)
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
052 - Політологія (17.03.2020)
081 - Право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7529 від 09.07.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1563-3349(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-(044)-278-51-55,38-(044)-278-81-27,38-(044)-278-58-91
FAX:
idpnanu@gmail.com
01601, м. Київ, вул.Трьохсвятительська, 4