РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Довкілля та здоров’я
Environmental & Health
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України
Науки:
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (11.07.2017)
медичні (11.07.2017) перереєстрація
медичні (02.07.2020) відмова
медичні (29.06.2021)
Спеціальності:
101 - Екологія (02.07.2020) відмова
222 - Медицина (02.07.2020) відмова
229 - Громадське здоров’я (02.07.2020) відмова
222 - Медицина (29.06.2021)
229 - Громадське здоров’я (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22556-12456ПР від 20.02.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-7477(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2077-7485(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 559-90-90
FAX:

"Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України", Україна, м. Київ, вул. Попудренка, 50