ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Доповіді Національної академії наук України
Reports of the National Academy of Siences Ukraine
Доклады Национальной академии наук Украины
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
біологічні (04.04.2018) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
хімічні (04.04.2018) перереєстрація
хімічні (28.12.2019)
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (28.12.2019)
102 - Хімія (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
111 - Математика (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
171 - Електроніка (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8889 від 21.06.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1025-6415(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-153X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

"Доповіді НАН України" публікують короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення інших авторів, подані дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності, які тим самим беруть на себе вiдповідальність за наукові достоїнства поданої статті.

"Доклады НАН Украины" публикуют краткие уведомления об оригинальных и нигде не напечатанных исследованиях в областях математики, природоведения и техники, авторами которых являются действительные члены и члены-корреспонденты НАН Украины. Журнал публикует также уведомления других авторов, представленные действительными членами и членами-корреспондентами НАН Украины соответствующей специальности, которые тем самым берут на себя ответственность за научные достоинства представленной статьи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 235-12-16
FAX:
DopovidiNANU@gmail.com
м. Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 58