РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Дороги і мости
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна»
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (02.07.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (02.07.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (02.07.2020)
263 - Цивільна безпека (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8005 від 20.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0994(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська

Тематика

У збірнику публікуються результати наукових досліджень з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд на них, озробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.

In this collection are being published results of scientific researches, concerning problems of designing, constructing and operating automobile roads and transport structures thereon; workings out of new materials, structures and means of mechanization; introducing progresseve methods for organization and technology of road building.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 201-08-79
FAX:
bod.stas2010@yandex.ua
03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57, ДП «ДерждорНДІ»