РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Екологічні проблеми
Environmental Problems
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський державний екологічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Вінницький національний технічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
технічні (11.07.2017) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22284-12184Р від 05.08.2016

Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2522-4417(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 322 58-24-53
FAX:
eplviv.journal@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка» вул. Бандери, 12, 79013, м. Львів, Львівська область, Україна