РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Екологія та ноосферологія
Ecology and noospherology
Экология и ноосферология
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ТОВ "Агентство "Телепресінформ"
Науки:
біологічні (06.03.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21139-10939 ПР від 19.01.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1726-1112(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-4309(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Висвітлення актуальних проблем екології та ноосферології, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я і життя людини

The purpose of the publication is coverage of Ecology and Noospherology actual problems and tracks of their solution by means of fundamental and applied researches, consolidation of intellectual and scientific potential to the interest of ecology, environmental protection, human health and life

Освещение актуальных проблем экологии и ноосферологии, а также путей их решения посредством фундаментальных и прикладных исследований, консолидацией интеллектуального и научного потенциала в интересах экологии, охраны окружающей среды, здоровья и жизни человека

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(067) 267 37 16,+38(050) 362 45 90
FAX:
bnaitap@i.ua,ecologgrunt@yahoo.com
проспект Гагарина, 72 49010, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна