ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економіка і прогнозування
Economy and forecasting
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Науки:
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11086 від 28.02.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1605-7988(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; дослідження кон’юнктури ринків, економіко-математичні методи і моделі прогнозування; питання інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань поєднання економіки та політики, моніторинг соціально-економічних трансформацій, події наукового життя. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ.

Forecasting on the prospects of the development of economy, science, and technology, ways and methods of solving the problems of social and institutional reforms and the functioning of the new economic model; market research, economic and mathematical methods and forecasting models; dealing with the issues of innovative transformations and prospects for an innovation and investment based development; highlighting current issues of the combination of economics and politics, monitoring social and economic transformations, events of the scientific life. The journal is dedicated for researchers, and higher school professors and students, officials of the government and public institutions, employees of the banks, companies, organizations and institutions, and businessmen.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Research Papers in Economics (RePEc)
EconLit
Index Copernicus
CrossRef
EBSCOhost
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 254-20-36
FAX: 38(044) 280-88-69
eip@ief.org.ua
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ-11, 01011, Україна