ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економіка промисловості
останнє оновлення 09-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
НАН України
Інститут економіки промисловості НАН України
Науки:
економічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні (15.10.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
71 - Облік і оподаткування (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
75 - Маркетинг (15.10.2019)
76 - Підприємництво та торгівля (15.10.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3083 від 25.02.1998

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1562-109(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2306-532X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки. Вони спрямовані на визначення проблем економічної та промислової політики й шляхів їх розв’язання, що базуються на глибокому науковому аналізі теорії і практики України й провідних зарубіжних країн та на основі ґрунтовних економіко-математичних розрахунків. Публікація матеріалів у журналі становить за мету сприяння реалізації оригінальних результатів досліджень в економіці Україні.

Journal materials are focused on informing the academic community, experts, local and national government representatives, and everyone else interested in research about the trends in modern science progress, economic and industrial policy problems and ways to overcome them, based on a thorough scientific analysis of the theory and practice of Ukraine and leading foreign countries, as well as economic and mathematical calculations. Journal publications aim at promoting implementation of original research results into Ukrainian economy.

Представленные в журнале материалы направлены на информирование научного сообщества, специалистов, представителей местных и государственных органов власти и всех интересующихся научными исследованиями лиц о направлениях развития современной науки, проблемах экономической и промышленной политики, а также путей их преодоления, базирующихся на глубоком научном анализе теории и практики Украины, а также ведущих зарубежных стран, экономико-математических расчетах. Публикация материалов в журнале имеет своей целью содействие реализации оригинальных результатов исследований в экономике Украины.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
EBSCOhost Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 200-55-71,(095) 291-03-11
FAX:
Ruslan.Pokotylenko@gmail.com,admin@econindustry.org.
вул. Желябова, 2, м. Київ, Україна, 03057