ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економічна теорія
Экономическая теория
Economic Theory
останнє оновлення 09-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науки:
економічні (13.07.2015) перереєстровано
економічні (14.05.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (14.05.2020)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (14.05.2020)
73 - Менеджмент (14.05.2020)
76 - Підприємництво та торгівля (14.05.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11400-273 ПР від 26.06.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1811-3141(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2523-4293(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії, консолідація теоретичної економічної думки, висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії, сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 254-24-17
FAX: (044) 280-88-69
ec-teor@ief.org.ua
вул. П.Мирного, 26, м. Київ, 01011