ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економічний простір
останнє оновлення 09-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Науки:
економічні (29.09.2014) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12699-1583 Р від 17.05.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-6282(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2224-6290(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

„Економічний простір" є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(096) 559 20 18 (Олена Миколаївна)
FAX:
eprostir@gmail.com
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", вул. Чернишевського, 24-а, офіс В-500, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49005