ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економічний часопис-ХХІ
Economic Annals-XXI
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ТОВ "Інститут суспільної трансформації"
Інститут регіональних досліджень НАН України
Науки:
економічні (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20731-10531 ПР від 15.05.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-6220(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1728-6239(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Scopus (посилання)
EBSCOhost
Ulrichsweb Global Serials Directory
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
economic.annals.ua@gmail.com
а/с 297, м. Київ, 01030, Україна