РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ендокринологія
Endocrinology
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"
Науки:
медичні (07.10.2015) перереєстрація
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (07.10.2015) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
біологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)
091 - Біологія та біохімія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1680-1466(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-0439(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 430-36-94
FAX: (044) 428-19-96
iem_admi@bigmir.net
ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114, Україна