РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Естетика і етика педагогічної дії
Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Науки:
педагогічні (04.07.2014) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23462-13302 ПР від 22.06.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-4051(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Болгарська, Литовська, Польська, Румунська, Словацька, Чеська, Фінська (Suomi) (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» висвітлено результати наукових досліджень із проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи.

The results of researches on the problems of philosophy and psychology of pedagogicalaction, aesthetic and ethical principles of pedagogical skills, theory, history and methods of arteducation, innovative technologies of art and education are highlighted; information on new editions in the field of art pedagogy and scientific-pedagogical and artistic-educational activities is contained.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 440-63-88
FAX:
vpee2011@ukr.net
04060, м. Київ, вул М. Берлинського, 9