ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Журнал органической и фармацевтической химии
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут органічної хімії НАН України
Національний фармацевтичний університет
Науки:
хімічні (16.05.2016) перереєстрація
хімічні (28.12.2019)
фармацевтичні (16.05.2016) перереєстрація
фармацевтичні (28.12.2019)
Спеціальності:
102 - Хімія (28.12.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7392 від 05.06.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-8303(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1548(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У журналі розглядаються проблеми синтезу та аналізу органічних та елементорганічних сполук, синтезу аналогів природних сполук та лікарських субстанцій, результати фізико-хімічних досліджень у вищезазначених напрямках. Для працівників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та фахівців хімічного, фармацевтичного, біологічного, медичного і сільськогосподарського профілю.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Public Knowledge Project (PKP)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 706-30-63
FAX: (057) 706-30-63
orgpharm-journal@nuph.edu.ua
Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна