РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Запорізький медичний журнал
Zaporozhye Medical Journal
Запорожский медицинский журнал
останнє оновлення 18-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Запорізький державний медичний університет
Науки:
медичні (29.09.2014) перереєстрація
фармацевтичні (06.11.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
фармацевтичні (15.10.2019)
Спеціальності:
221 - Стоматологія (15.10.2019)
222 - Медицина (15.10.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (15.10.2019)
228 - Педіатрія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25086-15026ПР від 31.12.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-4145(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-1210(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У “Запорожском медицинском журнале“ публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації (крім синтезу); лекції; сучасні концепціїі технології діагностики та лікування; науково-суспільна інформація з конгресів, з’їздів, симпозіумів та конференцій; обмін науково-практичним досвідом;короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки. Оригінальні статтіможуть супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у даній галузі.

The journal publishes articles, original papers, reviews and book reviews of general interest in medicine. Short communications considered original, novel, and significant are given priority. Experimental studies must include a statement that the experimental protocol and informed consent procedure were in compliance with the Helsinki Convention and were approved by the relevant local ethics committee.

“Запорожский медицинский журнал“ публикует статьи об оригинальных исследованиях; аналитические обзоры, по современным проблемам медицины и фармации (кроме синтеза); современные концепции технологии диагностики и лечения; научно-общественная информация с конгрессов, съездов, конференций; обмен опытом; короткие сообщения и случаи из практики; рецензии, отчеты, исторические справки. Оригинальные статьи могут сопровождаться комментариями членов редколлегии, редакционного совета или авторитетных экспертов отрасли.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
PubMed
MEDLINE
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scientific Indexing Services (SIS)
GetCITED
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Index Copernicus
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Innospace
Open Academic Journals Index (OAJI)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Vizir
Vadym A.
Zaporizhzhia State Medical University, Україна, Запоріжжя, ORCID: 0000-0002-5486-2963, Scopus ID: 57193217520

Контактні дані


FAX:
med.jur@zsmu.zp.ua
Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26