РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
педагогічні (21.12.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15539-4011 ПР від 17.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1548(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-8801(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Засоби начальної роботи в загальній середній, вищій і післядипломній освіті. Засоби науково-дослідної роботи в галузі педагогічних і психологічних наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Open AIRE
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(098) 433-14-47
FAX:
yuryeva.ka@i.ua
61168, Харківська область, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.