РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Інститут педагогіки НАПН України
Науки:
педагогічні (21.12.2015) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
012 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
013 - Початкова освіта (17.03.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643 Р від 24.04.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-9763(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03849) 3-06-20
FAX:
реdosv@kpnu.ua
вул. Кн. Коріатовичів, 9; м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300