РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науки:
педагогічні (07.10.2015) перереєстрація
педагогічні (29.06.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (29.06.2021)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (29.06.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20174-9974 ПР від 05.07.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-4507(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Матеріали збірника є результатом наукових розвідок, досліджень та узагальнень з проблеми професійного становленняфахівцівфізико-технологічногопрофілютапроблемирозробкиконцептуальнихорієнтирівфізико-технологічної освіти в умовах переходу середньої школи на 12-річний термін навчання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03849) 3-16-01
FAX: (03849) 3-07-83
mvf-2016@ukr.net,ataman08@ukr.net,bilyk.roman@kpnu.edu.ua
вул. Уральська, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300