ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки
Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences
останнє оновлення 06-03-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Центральноукраїнський національний технічний університет
Науки:
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
208 - Агроінженерія (02.07.2020)
274 - Автомобільний транспорт (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020) відмова
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23513-13353ПР від 13.07.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-262X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-9449(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, експлуатації і ремонту засобів транспорту, транспортних технологій і логістики, будівництва, матеріалознавства, електротехнічних комплексів, енергозбереження, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
CrossRef (посилання)
ResearchGate (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Черновол
Михайло Іванович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 3http://nfv.ukrintei.ua/img/del.png, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3048-6833
Заступник Головного Редактора
Аулін
Віктор Васильович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 10/2, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2737-120X
Осадчий
Сергій Іванович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 4 / 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1811-3594, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2456591/sergij-osadchy/
Член Редколегії
Боков
Віктор Михайлович
кандидат наук (технічні), доцент, професор кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9340-1617
Варума
Арифа
доктор філософії (Оберіть галузь науки), декан факультету сільського господарства університет Мараді, респ. Нігер
Васильковський
Олексій Михайлович
кандидат наук (технічні), професор, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 3 / 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9590-742X, ResearcherID: https://publons.com/researcher/Q-2301-2019/
Віхрова
Лариса Григорівна
кандидат наук (технічні), професор, декан факультету автоматики та енергетики, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4016-673X
Гамалій
Володимир Федорович
доктор наук (фізико-математичні), професор, професор, професор кафедри цифрової економіки та системного аналізу Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7544-7470, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1957433/volodimir-gamaliy
Гасенко
Антон Васильович
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава, 0, ResearcherID: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2163363589_Anton_Hasenko
Гриньків
Андрій Вікторович
кандидат наук (технічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри експлуатація та ремонт машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 4 / 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4478-1940
Зоценко
Микола Леонідович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри основ та фундаментів Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава, 1 / 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1886-8898
Іващук
Вячеслав Віталійович
доктор наук (технічні), доцент, Доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Національний університет харчових технологій, Україна, Київ, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9678-0990, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1774576/viacheslav-ivashchuk/
Кириченко
Андрій Миколайович
доктор наук (технічні), професор, декан механіко-технологічного факультету Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4335-9588, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2904649/andrii-kyrychenko
Клименко
Василь Васильович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6840-7307, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2254853/vasyl-klymenko/
Немировський
Яків Борисович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: orcid.org/0000-0001-8005-8584
Павленко
Іван Іванович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедрою технології машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2278-9319
Сало
Василь Михайлович
доктор наук (технічні), професор, декан агротехнічного факультету Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2263-6002
Смірнов
Олексій Анатолійович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 6/1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9543-874X, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/H-1289-2019
Смірнов
Сергій Анатолійович
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7649-7442
Солових
Євген Костянтинович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1
Сторчак
Михайло Григорович
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту верстатів Штутгартський університет, Німеччина, Штутгарт, 8, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6603-1710
Філімоніхін
Геннадій Борисович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедрою деталей машин і прикладної механіки, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 5 / 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2819-0569, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/Q-1017-2015
Галкін
Андрій Сергійович
Andrii
Galkin
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна, Харків, 11/7, ORCID: 0000-0003-3505-6170, ResearcherID: U-3908-2017
Голуб
Дмитро Вадимович
Dmytro
Holub
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, Кировоградская обл., 4, ORCID: 0000-0003-4984-1161
Дарієнко
Віктор Вікторович
Viktor
Dariienko
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: 0000-0001-9023-6030, ResearcherID: B-6770-2017
Карпушин
Сергій Олександрович
Serhii
Karpushyn
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9035-9065, ResearcherID: AGZ-9517-2022
Коваленко
Олександр Володимирович
Oleksandr
Kovalenko
доктор наук (технічні), доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, , ORCID: orcid.org/0000-0001-9297-0650, ResearcherID: AES-5677-2022
Кондратець
Василь Олександрович
Vasyl
Kondratets
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: orcid.org/0000-0002-1411-168X
Лисенко
Сергій Володимирович
Serhii
Lysenko
доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 7, ORCID: orcid.org/0000-0003-0845-7817
Матейчик
Василm Петрович
Vasyl
Mateichyk
доктор наук (технічні), професор, декан автомеханічного факультету Національний транспортний університет, Україна, Київ, 9, ORCID: orcid.org/0000-0002-3683-7246
Мацуй
Анатолій Миколайович
Anatolii
Matsui
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5544-0175
Мелешко
Єлизавета Владиславівна
Yelyzaveta
Meleshko
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, , 1/1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8791-0063, ResearcherID: AAD-6538-2022
Пашинський
Віктор Антонович
Victor
Pashynskyi
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1/1, ORCID: orcid.org/0000-0002-5474-6399, ResearcherID: AAF-9049-2019
Пашинський
Микола Вікторович
Mykola
Pashynskyi
кандидат наук (технічні), старшого викладача кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, заступника декана з навчально-виховної роботи Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, /1, ORCID: orcid.org/0000-0002-2669-523X, ResearcherID: AAH-9449-2019
Россолов
Олександр Вікторович
Alexander
Rossolov
доктор наук (технічні), доцент, професор кафедри транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна, Харків, 3/2, ORCID: orcid.org/0000-0003-1495-0173, ResearcherID: D-1342-2018
Тарандушка
Людмила Анатоліївна
Ludmyla
Tarandushka
доктор наук (технічні), доцент, завідувачка кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси, 1, ORCID: orcid.org/0000-0002-1410-9088, ResearcherID: ACP-4499-2022/
Шепеленко
Ігор Віталійович
Ihor
Shepelenko
доктор наук (технічні), доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 2/1, ORCID: orcid.org/0000-0003-1251-1687
Яцун
Володимир Володимирович
Volodymyr
Yatsun
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, ORCID: orcid.org/0000-0003-4973-3080
Секретар
Березюк
Ірина Анатоліївна
Iryna
Berezuk
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), Україна, Кропивницький, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1903-8204
Кузик
Олександр Володимирович
Olexandr
Kuzyk
кандидат наук (технічні), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3047-3760

Контактні дані

380(522) 39-04-72,380(522) 39-04-37,380(522) 55-10-49
FAX:
aulinvv@gmail.com
Контактна особа Аулін Віктор Васильович
25030, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнськийнаціональний технічний університет