РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Національного гірничого університету
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Науки:
технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (14.05.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
184 - Гірництво (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
103 - Науки про Землю (14.05.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (14.05.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9030 від 04.08.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2071-1859(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-6635(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень з різних аспектів гірничої справи, розглянуто проблеми розробки родовищ корисних копалин, охорони праці і безпеки робіт на гірничих підприємствах, проблеми екології, маркшейдерії, геоінформатики, електропостачання й автоматизації виробничих процесів у гірничій промисловості, висвітлені питання експлуатації гірничо-транспортного устаткування на шахтах, рудниках і кар'єрах.

The results of theoretical and experimental studies in different branches of mining are described;the problems of mining, labour safety and labour protection in mining enterprises, as well as the problems of ecology, surveying, geoinformatics, power supply and automation of production in mining are considered. The issues of mining transport equipment operation in mines, pits, open casts are also covered.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

756-00-98
FAX:
pfcaleksanria1986@gmail.com
49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19