ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
Науки:
військові (29.12.2014) перереєстрація
військові (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
272 - Авіаційний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)
253 - Військове управління (за видами збройних сил) (17.03.2020)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-7378(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1661(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика: концепція збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння; радіотехніка, радіолокація, електроніка; зв’язок; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; метрологія та вимірювальна техніка; організація виробництва та управління проектами; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; охорона правопорядку; актуальні питання навчання.

Subject: Digest concept contain scientific and practical achievements in the following areas: warfare: theory, securing, experience; aircrafts, aerodynamics, power-plants, equipment and weapons; radio engineering, radiolocation, electronics; intercommunication; cybernetics and operations analysis; science of mechanics and power supply; metrology and measuring equipment; organization of production and project management; prevention and liquidation of emergency situations; law enforcement; actual studies question.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
General Impact Factor (GIF)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Academic Research Index (ResearchBib)
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 704-91-97,38 (067) 998-02-70
FAX:
red@hups.mil.gov.ua,red.hnups@gmail.com
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 61023, Харківська область, м. Харків-23, вул. Сумська, 126, а/с 11800