ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Здобутки клінічної і експериментальної медицини
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медчний університет імені І.Я.Горбачевського"
Науки:
медичні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (11.07.2019)
медичні (11.07.2019)
фармацевтичні (11.07.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (11.07.2019)
222 - Медицина (11.07.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16983-5753ПР від 29.06.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1811-2471(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8836(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Науково-практичний журнал, присвячений питанням висвітлення механізмів функціонування здорового та хворого організму, молекулярної та клітинної фізіології та патології, моделювання патологічних процесів, морфології та патоморфології, клінічних та експериментальних аспектів діагностики та лікування, особливостей внутрішніх хвороб, проблем акушерства, гінекології, педіатрії, хірургічної патології, трансплантології, проблем неврології та психіатрії, екстремальних станів, екології, доклінічного дослідження лікарських субстанцій синтетичного та природного походження.

Scientific and practical journal aims to elucidate the actual problems of mechanisms of function of organism in health and illness, aspects of molecular and cell physiology and pathology, modelling of pathological processes, morphology and pathologic morphology, clinical and experimental data of diagnosis and treatment, peculiarities of internal medicine, actual problems of pediatric diseases, gynecology and obstetrics, surgery, transplantology, neurology and psychiatry, ecology, preclinical and clinical trials, etc.

Научно-практический журнал, посвященный вопросам освещения механизмов функционирования здорового и больного организма, молекулярной и клеточной физиологии и патологии, моделирование патологических процессов, морфологии и патоморфологии, клинических и экспериментальных аспектов диагностики и лечения, особенностей внутренних болезней, проблем акушерства, гинекологии, педиатрии, хирургической патологии, трансплантологии, проблем неврологии и психиатрии, экстремальных состояний, экологии, доклинического исследования лекарственных субстанций синтетического и растительного происхождения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
Google Scholar
Index Copernicus
Open Journal System
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0352) 43-49-56,,(0352) 43-11-33
FAX: (0352) 52-41-83
journaltdmy@gmail.com
Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001, Україна