ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Здоров’я суспільства
Health of Society
Здоровье общества
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»
Національний університет охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика
Киргизька державна медична академія імені І.К. Ахунбаєва
Науки:
медичні (07.10.2016) перереєстрація
фармацевтичні (11.07.2017) не фаховий
медичні (02.07.2020) відмова
медичні ()
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)
229 - Громадське здоров’я (02.07.2020)
225 - Медична психологія (02.07.2020) відмова
227 - Терапія та реабілітація (02.07.2020) відмова
228 - Педіатрія (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24955-14895ПР від 02.08.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-2436(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-2593(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Видання журналу дозволить висвітлити та сприяти вирішенню існуючих проблем формування, збереження та зміцнення здоров’я людей, пропаганди та поширення фізичної культури та здорового способу життя серед молоді та дорослих людей, збереження сприятливого для здоров’я довкілля та покращання екологічної ситуації у світі. Журнал «Здоров’я суспільства» розрахований на широкий загал фахівців-практиків, науковців та всіх, хто цікавиться сучасними аспектами охорони здоров’я та медицини, екології, фізичної культури.

The publication of the magazine will highlight and promote the solution of the existing problems of formation, preservation and strengthening of health, promotion and dissemination of physical culture and healthy lifestyles among youth and adults, maintaining a healthy environment and to the health improvement of ecological situation in the world. The medical journal "Public Health" is designed for a wide audience of practitioners, scientists and anyone interested in the modern aspects of health and medicine, ecology, physical education.

Издание журнала позволит осветить и способствовать решению существующих проблем формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, пропаганды и распространения физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи и взрослых людей, сохранения благоприятной для здоровья окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире. Журнал «Здоровье общества» рассчитан на широкий круг специалистов-практиков, ученых и всех, кто интересуется современными аспектами здравоохранения и медицины, экологии, физической культуры.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38 044) 206-73-22,,(38 066) 704-97-75
FAX: (38 044) 242-13-59
associomed@ukr.net,associomed@vandex.ua
03049, м. Київ, вул. Курська, 13-Г, оф.65.