РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інвестиції: практика та досвід
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
ТОВ «ДКС Центр»
Науки:
державне управління (29.12.2014) перереєстрація
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
державне управління (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23727-13567 ПР від 17.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 24 на рік (із свідоцтва); 24 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-6814(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 223-26-28,537-14-33,(044) 458-10-73
FAX: (044) 458-10-73
economy_2008@ukr.net
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29