РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інженерна геодезія
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України
Науки:
технічні (24.10.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4185 від 10.05.2000

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0130-6014(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику висвітлюються актуальні питання: теорії і практики геодезії; інженерної геодезії; фотограмметрії та дистанційного зондування; геоінформаційних систем і технологій; картографії; землеустрою і кадастру; містобудування і управління територіями; прикладної математики.

The book covers topical issues in: theory and practice of surveying; engineering geodesy; photogrammetry and remote sensing; geographic information systems and technology; cartography; land management and cadastre; urban planning and management territories; applied mathematics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)249-72-51,38(044)241-54-71,38(044)241-55-69
FAX:
eng_geodesy@meta.ua,redactor@geojournal.xyz
Україна, 03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31