ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Історія народного господарства та економічної думки України
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Науки:
економічні (11.07.2016) перереєстровано
економічні (14.05.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (14.05.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (14.05.2020)
073 - Менеджмент (14.05.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (14.05.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13980 - 2953 Р від 27.03.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0320-4421(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4271(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Починаючи з 30-го випуску на сторінках Збірника розпочато дослідження та аналіз історичного досвіду економічного реформування. Зокрема, у статтях, вміщених у відповідному тематичному розділі, висвітлено комплекс реформ, здійснених у зарубіжних країнах протягом ХХ ст. («новий курс» Ф. Рузвельта, економічна реформа Л. Ерхарда, ринкові перетворення у Східній Європі, «китайське економічне диво» та ін.). Пріоритетним напрямом історико-економічних досліджень є вивчення шляхів та особливостей формування ринкового середовища у вітчизняній економіці, висвітлення розвитку економічної думки з цих питань, що знайшло відображення у тематиці публікацій провідних учених у галузі економічної історії та історії економічної думки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-84-07
FAX:
economistori@ukr.net
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Відділ економічної історії, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ-11, 01011