ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Каталіз та нафтохімія
Catalysis and petrochemistry
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Національний університет "Львівська політехніка"
Національна академія наук України
Науки:
хімічні (15.04.2014) перереєстрація
хімічні (02.07.2020)
технічні (26.05.2014) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
102 - Хімія (02.07.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24260-14100 ПР від 22.01.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 1-4 на рік (із свідоцтва); 1-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2412-4176(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-5796(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематична спрямованість - висвітлення нагальних проблем каталізу, загальних питань розробки нових каталізаторів, каталітичних процесів, оригінальних технологічних рішень в зазначених галузях, аналіз фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, висвітлення досягнень основного органічного синтезу на базі нафти та розробки новітніх технологічних процесів.

Thematic direction - presentation of actual problems of catalysis, general issues of development of new catalysts, catalytic processes, original technological solutions in the marked areas, the analysis of fundamental and engineering aspects of modern petrochemical, achievements in organic synthesis based on oil and on the creation of new technological processes.

Тематическая направленность - освещение насущных проблем катализа, общих вопросов разработки новых катализаторов, каталитических процессов, оригинальных технологических решений в отмеченных областях, анализ фундаментальных и прикладных аспектов современной нефтехимии, освещение достижений в органическом синтезе на основе нефти и разработке новых технологических процессов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 292-29-90
FAX: (044) 559-98-00
catpet20@ukr.net
Україна, 02160, м. Київ-160, Харьківське шосе, 50