ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Китаєзнавчі дослідження
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
ГО "Українська асоціація китаєзнавців"
Науки:
історичні (21.12.2015) не фах
історичні (02.07.2020) відмова
економічні (26.11.2020)
політичні (26.11.2020)
філологічні (26.11.2020)
філософські (26.11.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (02.07.2020) відмова
033 - Філософія (26.11.2020)
035 - Філологія (26.11.2020)
051 - Економіка (26.11.2020)
052 - Політологія (26.11.2020)
071 - Облік і оподаткування (26.11.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (26.11.2020)
073 - Менеджмент (26.11.2020)
075 - Маркетинг (26.11.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (26.11.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21055-10855Р від 07.11.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2409-904X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Китайська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-7328(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Китайська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Китаю, мові та літературі Китаю, контактам Китаю з іншими країнами Сходу та з Україною, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Китаю.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)278-76-52,(044) 279-99-71
FAX:
info@sinologist.com.ua
01001, м. Київ, 1, вул. Грушевського 4, к.215, Інстиут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України