ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Культура слова
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут української мови НАН України
Науки:
філологічні (22.12.2016) перереєстрація
філологічні (29.06.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11864-735 Р від 19.10.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0201-419Х(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2708-9827(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематична спрямованість видання - висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, термінології, публікація мовних порад, консультацій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

278-42-81,279-18-85
FAX:
kultura-slova@ukr.net
Інститут української мови Національної академії наук України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001; 04080, м. Київ-80, а/с 41