ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Науки:
філологічні (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12616-1500 від 28.04.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Німецька, Французька, Іспанська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: Ознайомлення науковців з новими, найбільш перспективними напрямами досліджень і дискусійними питаннями у світовій лінгвістиці, становленням і розвитком наукових шкіл, сучасними методами і прийомами лінгвістичного аналізу, публікація результатів дослідження актуальних тем з метою забезпечення всебічного розвитку різних галузей.

Aims and Scope: Introduction of new scientists in the most promising areas of research and discussion questions in the global linguistics, formation and development of scientific schools, modern methods and techniques of linguistic analysis, publication of results of research topics in order to ensure the full development of various sectors.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 278-8971
FAX:
kiti@cyfra.net
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, вул. Трьохсвятительска, 4, Київ, 01601, Україна