ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Лісівництво і агролісомеліорація
останнє оновлення 13-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Український Ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України
Науки:
сільськогосподарські (21.12.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)
206 - Садово-паркове господарство (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15588-4060Р від 12.08.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1026-3365(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-4147(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень із питань лісівництва, лісознавства, лісовирощування та лісорозведення, агролісомеліорації, лісової ентомології, фітопатології, моніторингу, радіології, селекції деревних порід, мисливствознавства.

The Collection publishes original articles on results of theoretical, experimental and methodological studies on forestry, forest science, forest cultivation and afforestation, forestmelioration, forest entomology, phytopathology, monitoring, radiology, selection of tree species, gamekeeping.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

8 057 707-80-01
FAX:
Valentynameshkova@gmail.com,obolonik@uriffm.org.ua
61024, Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 86, УкрНДІЛГА