ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Науки:
філологічні (15.04.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18997-7787 Р від 21.01.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 3/2 роки (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-2261(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Білоруська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Видання розраховане на фахівців із зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства; спеціалістів із теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури; спеціалістів із української літератури ХХ ст., джерелознавства і текстології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
conference4yr@gmail.com
вул. Михайла Грушевського, 4, к. 109, Київ, 01001