ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Математичне моделювання в економіці
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Науки:
фізико-математичні (09.03.2016)
економічні (09.03.2016)
технічні (09.03.2016)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (17.03.2020) відмовлено у фаховості
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020) відмовлено у фаховості
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020) відмовлено у фаховості
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
124 - Системний аналіз (17.03.2020) відмовлено у фаховості
125 - Кібербезпека та захист інформації (17.03.2020) відмовлено у фаховості
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020) відмовлено у фаховості
183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020) відмовлено у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20259-10659 Р від 14.07.2014

Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 1-4 на рік (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-8876(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характеру, науково-практичні матеріали з питань математичного моделювання в різних сферах господарювання, інформаційного забезпечення процесу моделювання і прогнозування, розвитку кібернетичної складової і застосування сучасних програмно-апаратних засобів для математичного моделювання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 245-87-97,,(044) 524-22-62
FAX:
economconsult@gmail.com
03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України