ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Математичні машини і системи
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Науки:
фізико-математичні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (02.07.2020) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14831-3802 ПР від 15.01.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1028-9763(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Жypнал пyблiкyє opигiнальнi тa oглядoвi стaттi наyкoвo-тeхнiчнoгo xapaктepy, звiти пpo нapaди, конференції, рецензії на мoнoгpафiї, матepiaли пpoблeмнoгo тa дискyсiйнoгo xаpактepy.

Тhe Journal publishes original and review scientific and technological articles; reports on symposia, conferences and meetings; reviews of monographs and the materials of the problem and discussion character.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 526-54-93,,38(044) 526-61-19
FAX: 38(044) 526-64-57
org@immsp.kiev.ua
03680, м. Київ-680, Проспект Академіка Глушкова, 42, Інститут проблем математичних машин і систем